Accommodatie

Inleiding

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt binnen het accommodatiebeleid. Op allerlei manieren kan er meer uit een accommodatie worden gehaald waardoor een accommodatie multifunctioneler en bijvoorbeeld energiezuiniger wordt. Vanuit de Rijksoverheid wordt er via een subsidieregeling ingezet op verduurzaming. 

Subsidie Verduurzaming
Efficiënte Accommodaties
Stappenplan Verduurzamen