Algemene aanvraag

Initaitief inwoners en overige sportaanbieders

Voorwaarden aanvragen Uitgeest
De formulieren zijn vereenvoudigd! Hiermee hopen we het de initiatiefnemers makkelijker te maken. De indiener van een projectplan dient zich de onderstaande vragen, die zoveel mogelijk positief beantwoord moeten kunnen worden. Er zijn twee aanvraagformulieren, waaronder één voor de vereniging, en het reguliere aanvraagformulier voor overige initiatieven. Kijk goed naar de voorwaarden die geschetst worden. Houdt onderstaande vragen in je achterhoofd bij het invullen van het formulier:
- Sluit het project aan bij de ambities van het Nationale Sportakkoord?
- Wordt er samengewerkt tussen diverse partijen? (geldt niet voor de sportvereniging) 
- Wordt het geld uitgegeven in 2022/2023?
- Is er sprake van cofinanciering? (pré)
- Staat de hoogte van de kosten in een goede verhouding tot de te verwachten impact op een bepaalde doelgroep? 
- In welke mate is er sprake van een integrale aanpak door verschillende thema’s te verbinden zoals gezondheid, sport, participatie, leefomgeving e.d.? (pré)

Aanvraag formulieren
Klik op onderstaande button voor de aanvraagformulieren

Facturatie

Na het toekennen van het budget op jouw aanvraag stuur je binnen 4 weken een factuur aan Holland Sport BV met het totaal bedrag. Zie onderstaande factuurgegevens:
- Holland Sport BV
- Terborchlaan 301, 1816 MH Alkmaar
- Projectcode 319.05 - Sportakkoord Uitgeest + jouw naam van het project
- Omschrijving: opbouw kosten van het totaal bedrag dat je factureert
- Mailen naar facturen@alkmaarsport.nl & k.groen@hollandsportbv.nl 

Downloads

Sportakkoord Uitgeest - Voorwaarden projectplan reguliere aanvragen!