Bijzondere Bijstand > 18

Inleiding

Indien de inkomsten te laag zijn om het lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging te bekostigen, kun je contact opnemen met het sociaal team. Samen kun je bekijken of bijzondere bijstand om optie is om het lidmaatschap te bekostigen.

Sociaal Team