Budget verenigingen

Aanvraag beschikbaar budget €20.000,- sportverenigingen Uitgeest

Vanuit het sportakkoord ‘Uitgeest in actie’ is er € 20.000, - beschikbaar gesteld voor verenigingen in Uitgeest. Hebben jullie een leuk idee om mensen in beweging te brengen? Dien dan uiterlijk 31 januari 2023 een projectplan in bij de stuurgroep van het sportakkoord. Het geld moet uiterlijk 31 december 2023 zijn uitgegeven en er wordt een (korte) terugkoppeling gevraagd.

Het doel van het lokale Sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen. Ook mensen die niet zo snel in beweging te brengen zijn. Een ander doel is te zorgen voor een omgeving waarin je goed terecht kunt om te sporten en bewegen. Er is een budget beschikbaar gesteld voor van €1.000,-. Wanneer er geld overblijft dan wordt er gekeken naar een tweede ronde.  

Inspiratie
Iedere sportvereniging uit Uitgeest mag een plan indienen waarmee het geld besteed kan worden. Dit kan zijn voor het werven van vrijwilligers of nieuwe leden, maar ook voor het organiseren van extra activiteiten, het opleiden van trainers en begeleiders of bijvoorbeeld het versterken van de communicatie van de vereniging. Je mag het geld inzetten voor de eigen vereniging. Let op, het geld is bedoeld voor de Uitgeester vereniging. Twijfel je of je hieronder valt? Neem contact op met Kim Groen om dit te checken.

Aanvragen sportvereniging Uitgeest
Download onderstaand word document bij 'voorwaarden', vul het formulier in en dien dit uiterlijk 31 januari 2023 via sportakkoorduitgeest@gmail.com. In het projectplan beschrijf je waar je het geld voor gaat inzetten, welk bedrag je nodig hebt en wat de projectplanning is. Het geld vanuit het sportakkoord moet uiterlijk 31 december 2023 zijn uitgegeven.

Facturatie
Na het toekennen van het budget op jouw aanvraag stuur je binnen 4 weken een factuur aan Holland Sport BV met het totaal bedrag. Zie onderstaande factuurgegevens:
- Holland Sport BV
- Terborchlaan 301, 1816 MH Alkmaar
- Projectcode 319.05 - Sportakkoord Uitgeest + jouw naam van het project
- Omschrijving: opbouw kosten van het totaal budget
- Mailen naar facturen@alkmaarsport.nl & k.groen@hollandsportbv.nl

Downloads

Sportakkoord Uitgeest - Voorwaarden projectplan sportverenigingen uiterlijk 31 januari 2023