De SUS

Stichting Uitgeester Senioren

De S.U.S. organiseert veel (sport) activiteiten voor senioren. Op hun website staat een agenda van deze activiteiten: ACTIVITEITEN | Stichting Uitgeester Senioren

De activiteiten worden begeleid door enthousiaste en deskundige vrijwilligers, behalve het Meer Bewegen Voor Ouderen, dit wordt begeleid door beroepskrachten.

Twijfelt u of een activiteit iets voor u is? U mag altijd eerst een gratis proefles nemen c.q. een keer komen kijken. (Uitgezonderd de computercursussen en workshops).

Contact

Stichting Uitgeester Senioren

Middelweg 5
Uitgeest