KISS Sport

Inleiding

KISS is hét informatiesysteem voor de sport waarin de sportbonden en NOC*NSF fundamentele kengetallen met betrekking tot de sportparticipatie in Nederland weergeven.

Sportbonden kunnen deze informatie bekijken en mogelijk delen.

De gemeente vraagt om de 2 jaar de gezamenlijke KISS gegevens op. Onderstaand worden de totale lidmaatschap cijfers van bonden die bij het NOC/NSF zijn aangesloten weergegeven.

Aanbod

De top 10 sportbonden in de gemeente Uitgeest, kijkend naar absolute aantallen leden.

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
1.539
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
1.246
Sportvisserij Nederland
508
Nederlandse Golf Federatie
400
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
382
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
282
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
147
Watersportverbond
132
Atletiekunie
116
Nederlandse Bridge Bond
116

Foto Album

Foto bij KISS Sport