Lokaal Sportakkoord

Inleiding

Algemeen doel van het sport- en beweegakkoord
Een van de doelstellingen is om inwoners in beweging te brengen, die niet zo snel in beweging te krijgen zijn. Een andere doelstelling is om voor een omgeving te zorgen waar je goed terecht kunt om te sporten en bewegen. Het belangrijkste is dat met het akkoord er volop aandacht komt voor het belang van een gezonde leefstijl. Dit past goed bij de huidige tijd; zoals het ontwikkelen van een goed immuunsysteem. Daar helpt sport en beweging natuurlijk bij.

Uitgeest in actie!
In de periode 2020-2022 zijn er 15 organisaties samen aan de slag gegaan met de actiepunten uit het akkoord. Iedereen draagt een steentje bij aan ‘Uitgeest in actie!’, participatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Verder sluit het initiatief aan bij het bestuurlijk programma 2018-2022 (samenwerken, kracht van de gemeenschap ondersteunen, verder ontwikkelen en participatie).

Aanvraag beschikbaar budget €20.000,- sportverenigingen Uitgeest

Vanuit het sportakkoord ‘Uitgeest in actie’ is er € 20.000, - beschikbaar gesteld voor verenigingen in Uitgeest. Hebben jullie een leuk idee om mensen in beweging te brengen? Dien dan uiterlijk 31 december een projectplan in bij buurtsportcoach Adrie Visser. Het geld moet uiterlijk 31 december 2023 zijn uitgegeven en een korte verantwoording is vereist.

Het doel van het lokale Sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen. Ook mensen die niet zo snel in beweging te brengen zijn. Een ander doel is te zorgen voor een omgeving waarin je goed terecht kunt om te sporten en bewegen. Er is een budget beschikbaar gesteld voor van €1.000,-. Wanneer er geld overblijft dan wordt er gekeken naar een tweede ronde.  

Inspiratie
Iedere sportvereniging uit Uitgeest mag een plan indienen waarmee het geld besteed kan worden. Dit kan zijn voor het werven van vrijwilligers of nieuwe leden, maar ook voor het organiseren van extra activiteiten, het opleiden van trainers en begeleiders of bijvoorbeeld het versterken van de communicatie van de vereniging. Je mag het geld inzetten voor de eigen vereniging. Let op, het geld is bedoeld voor de Uitgeester vereniging.

Aanvragen sportvereniging Uitgeest
Download onderstaand word document bij 'voorwaarden', vul het formulier in en dien dit uiterlijk 31 december 2022 in bij buurtsportcoach Adrie Visser via A.visser@hollandsportbv.nl. In het projectplan beschrijf je waar je het geld voor gaat inzetten, welk bedrag je nodig hebt en wat de projectplanning is. Het geld vanuit het sportakkoord moet uiterlijk 31 december 2023 zijn uitgegeven. Na afloop vragen we je ook bonnetjes voor de verantwoording

Aanvragen nieuwe initiatieven inwoners
Onder de afbeelding 'Lokaal Sportakkoord' vind je het reguliere aanvraagformulier voor inwoners uit Uitgeest. Zowel kleine als grote projecten kunnen worden ingediend, waarbij de kerngroep tot een verdeling zal komen waarin een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van ambities en doelgroepen wordt nagestreefd. 

Contact

Holland Sport BV

Kim Groen

Downloads

Sportakkoord 'Uitgeest in Actie!'
Sportakkoord Uitgeest - Voorwaarden projectplan sportverenigingen uiterlijk 31 december 2022
Aanvragen nieuwe initiatieven