Sportakkoord II

Sport versterkt Uitgeest

Het Sportakkoord ‘Sport versterkt’ is een landelijk akkoord wat onderdeel uitmaakt van de brede SPUK. Dit geeft inwoners van Uitgeest van jong tot oud de kans en mogelijkheid om zonder drempels en met plezier mee te doen aan sport en bewegen. Wij inspireren en enthousiasmeren inwoners van Uitgeest om deel te nemen aan sporten en bewegen, zowel in georganiseerd als in ongeorganiseerd verband. 

 Samenwerken staat in dit sportakkoord centraal om de kracht van sport beter te benutten. Met ‘Sport versterkt’ versterken wij de samenwerking met onder andere sportaanbieders, sportverenigingen, (maatschappelijke) organisaties en onderwijs en werken wij aan een stevigere positie van sport en bewegen in lokaal beleid. 

Voor het herijkte Sportakkoord II wordt vastgehouden aan het thema: Iedereen kan en mag meedoen, dit volg uit de drie ambities van het Sportakkoord II: 

  1. Het fundament op orde
  2. Een groter bereik
  3. Meer (zichtbare) betekenis

Met het Sportakkoord II: Sport versterkt Uitgeest willen wij bereiken dat iedereen in Uitgeest van jong tot oud zonder drempels en met plezier kan meedoen aan sport en bewegen. We activeren inwoners in Uitgeest en stimuleren om meer te sporten en bewegen, zowel in georganiseerd als in ongeorganiseerd verband. En dat doen we samen. Met elkaar zijn we het fundament van Sport en Bewegen. Denk aan de combinatiefunctionaris Sport en Bewegen, de Coördinator Sport en Preventie, de lokale Sportsector, maatschappelijke organisaties, de gemeente en ook onze (sociaal) ondernemers in de sport en de sportclubs en de inwoners zelf. 

Lees het gehele sportakkoord Uitgeest in actie! door hier te klikken of op onderstaande download.

Uitvoeringsbudget

Het is nu mogelijk om uitvoeringsbudget aan te vragen voor de acties die zijn opgenomen in het sportakkoord. Hier lees je meer over de voorwaarden en hoe je dit budget aan kunt vragen.

Nieuwe plannen

Het sportakkoord II ‘Sport versterkt gemeente Uitgeest!’ is een werkdocument. Dat betekent dat nieuwe ideeën die bijdragen aan het bereiken van de ambities aangedragen kunnen worden. Heb je een goed idee waarbij je Uitgeest in beweging krijgt of waarbij je een aanbieder versterkt, neem dan contact op met Adrie Visser (06-43041145) om de mogelijkheden te bespreken.

Downloads

Bestand downloaden