Sportakkoord Uitgeest

Algemeen doel van het sport- en beweegakkoord
Een van de doelstellingen is om inwoners in beweging te brengen, die niet zo snel in beweging te krijgen zijn. Een andere doelstelling is om voor een omgeving te zorgen waar je goed terecht kunt om te sporten en bewegen. Het belangrijkste is dat met het akkoord er volop aandacht komt voor het belang van een gezonde leefstijl. Dit past goed bij de huidige tijd; zoals het ontwikkelen van een goed immuunsysteem. Daar helpt sport en beweging natuurlijk bij.

Indienen
Alle ingevulde aanvragen mogen gestuurd worden naar de stuurgroep van het sportakkoord via sportakkoorduitgeest@gmail.com. De aanvragen worden behandeld in de stuurgroep. We streven ernaar om binnen 3 weken met een terugkoppeling te komen.

Stuurgroep leden
Kim Groen - Buurtsportcoach Uitgeest
Vincent van den Berg - Jeugdvoorzitter bij FC Uitgeest
Roy Liefting - Eigenaar bij Liefing Fit
Ed van Zijtveld - Ex voorzitter bij Mixed Hockey Vereniging Uitgeest
Sebastiaan Huijs - Beleidsadviseur Sport bij gemeente BUCH

Uitgeest in actie!
In de periode 2020-2022 zijn er 15 organisaties samen aan de slag gegaan met de actiepunten uit het akkoord. Iedereen draagt een steentje bij aan ‘Uitgeest in actie!’, participatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Verder sluit het initiatief aan bij het bestuurlijk programma 2018-2022 (samenwerken, kracht van de gemeenschap ondersteunen, verder ontwikkelen en participatie).

Voorwaarden aanvragen Uitgeest
De formulieren zijn vereenvoudigd! Hiermee hopen we het de initiatiefnemers makkelijker te maken. De indiener van een projectplan dient zich de onderstaande vragen, die zoveel mogelijk positief beantwoord moeten kunnen worden. Er zijn twee aanvraagformulieren, waaronder één voor de vereniging, en het reguliere aanvraagformulier voor overige initiatieven. Kijk goed naar de voorwaarden die geschetst worden. Houdt onderstaande vragen in je achterhoofd bij het invullen van het formulier:
- Sluit het project aan bij de ambities van het Nationale Sportakkoord?
- Wordt er samengewerkt tussen diverse partijen? (geldt niet voor de sportvereniging)
- Wordt het geld uitgegeven in 2022/2023?
- Is er sprake van cofinanciering? (pré)
- Staat de hoogte van de kosten in een goede verhouding tot de te verwachten impact op een bepaalde doelgroep?
- In welke mate is er sprake van een integrale aanpak door verschillende thema’s te verbinden zoals gezondheid, sport, participatie, leefomgeving e.d.? (pré)

Aanvraag formulieren
Klik op onderstaande button voor de aanvraagformulieren

Uitgeest in actie

Budget verenigingen

Algemene aanvraag